L-formy a zapaly oci

Oční záněty, zrak a bakterie

Autor: Amy Proal

Překlad: Petr Dymáček

http://bacteriality.com

13 NOV 2007

Není pochyb o tom, že L-formy bakterií způsobují oční záněty a oko není uchráněno před působením těchto perzistentních patogenů.

U mnoha lidí, kteří trpí očními nemocemi, je jedna ze tří soustředných vrstev, které tvoří oko - ta prostřední, pigmentovaná, velmi často zanícená. Tento stav se nazývá uveitida. Ostatní části oka mohou být také zanícené a způsobovat příznaky jako skleritida - nemoc postihující bílý vnější povlak oka. Tyto stavy jsou oba zahrnuty ve skupině známé jako oční zánětlivá onemocnění.

Mnoho případů očních zánětlivých onemocnění je spojováno s “autoimunitními onemocněními”, jako jsou Crohnova nemoc a revmatoidní artritida, nebo nemocemi “neznámých příčin”, jako chronický únavový syndrom či sarkoidóza, které začaly být v nedávné době spojovány s L-formami bakterií. Z těchto důvodů není překvapením, že ty samé patogeny stojí pravděpodobně za většinou očních zánětlivých onemocnění. Je taktéž logické, že ti lidé, kteří nabrali takové množství L-forem bakterií, že jim již způsobují jednu z forem Th1 nemoci (a tedy trpí poruchou imunitního systému), jsou náchylní ke snadnější infekci těmito patogeny v dalších oblastech těla, jakými je např. oko.

Další lidé s infekcemi L-formami bakterií mají takzvané "suché oko". Mnoho z nich má sice slzy, ale jejich oči stále trpí pocitem sucha. To plyne z toho, že oko má dva různé slzné kanálky. Ty, které jsou zodpovědné za udržování normální vlhkosti v očích, jsou často zablokované nebo je jejich funkce snížena zánětem. Ačkoliv jsou slzy produkovány druhými slznými kanálky, ve snaze vyrovnat ztrátu vlhkosti nemají tyto slzy stejné mazací vlastnosti a pouze oči zvlhčují.

Pacienti s infekcemi L-formami bakterií mají často zanícené cévy v oku.

Membrána, která kryje bílou část oka, se nazývá spojivka a obvykle je čistá a bílá. Viditelné červené cévy v oku jsou příznakem vaskulitidy - stavu, kdy se cévy v oku zanítí. "Tento stav je častý u pacientů s Th1 onemocněními, zejména pokud je přítomna Bartonella," říká lékař Dr. Greg Blaney. “Protože je to v oku, je to viditelné a znepokojující" 1

Presbyopie je další ze stavů oka, který postihuje bílkoviny v čočce, čímž se stává tvrdší a méně pružná s přibývajícím věkem. Dochází také ke změnám ve svalových vláknech obklopujících čočku. Pro oko je obtížnější zaostřit do blízka z důvodů ztráty elasticity. Je velmi pravděpodobné, že zánět způsobený L-formami bakterií je příčinou snížené pružnosti čočky a okolních svalových vláken u takovýchto pacientů. 2

Bakterie bez buněčných stěn byly v oku detekovány v mnoha případech. Výzkumníci na Columbia university pod vedením Emila Wirostka detekovali nekultivovatelné bakteriální patogeny bez buněčných stěn u pacientů s chronickými zánětlivými očními nemocemi. Při jednom z experimentů injekčně zanesli tyto patogeny do očních víček myší, což následně vedlo k rozvinutí zánětlivého očního onemocnění. Také zjistili, že tyto patogeny bez buněčných stěn se mohly rozšířit a způsobovat podobné problémy v srdci,střevech a plicích. 3

Wirostkův tým taktéž zaznamenal šedý zákal, který se vytvořil v očích 14ti z 15ti myší, které byly vystaveny L-formám bakterií, přičemž žádný šedý zákal nebyl zaznamenán v očích kontrolního vzorku 200 myší, které nebyly vystaveny kontaktu s těmito patogeny. Tato data přesvědčila tým k závěrům, že bakterie bez buněčné stěny mohou pronikat do membrány čočky a způsobovat zákaly a že tyto stejné organismy by mohly způsobovat lidské zákaly. 4

L-formy bakterií v oku pacienta s uveitidou. Fotografie Emil Wirostko.

Navíc fotografie Emila Wirostka ukazují výrazné počty L-forem bakterií uvnitř buněk imunitního systému přítomných ve sklivci oka. O několik let později jeho syn Dr. William Wirostko identifikoval bakterie Staphylococcus hominis a Staphylococcus aureus jako příčiny zánětlivých očních onemocnění. 5,6

Podobně i vědci v Massachusettské oční a ušní nemocnici nalezli bakterieChlamydia pneumoniae v nemocné oční tkáni pěti z devíti pacientů s věkem spojenou makularní degenerací (AMD) – nemocí, u níž střed mezivrstvy oka zvaný makulární oblast sítnice podléhá ztenčení, atrofuje a v některých případech krvácí. Na druhé straně tyto bakterie nebyly nalezeny u kontrolního vzorku více než 20ti osob bez AMD.

AMD může skončit ztrátou centrálního zraku, což má za následek neschopnost vidět jemné detaily, číst nebo rozpoznávat tváře. Podle Americké Akademie Oftalmologie je to v současnosti nejčastější příčina ztráty zraku v USA u lidí nad 50 let věku. “Naše publikace ukazuje, že C. pneumoniae je schopna modifikovat funkce důležitých typů buněk, které jsou zapojeny do řízení normální funkce oka,” říká hlavní autor Murat Kalayoglu, MD, PhD. 7,8

Bakterie v oku způsobují uvolňování cytokinů – proteinů, které způsobují bolest a únavu. Tyto cytokiny, které zahrnují TNF-alpha a Interferon gama, způsobují, že tkáně otečou a zanítí se. 1,25-D (aktivní metabolit vitamínu D) funguje jako hormon a cytokin, a proto jeho zvýšená koncentrace přispívá k nárůstu zánětu.

U pacientů s očními zánětlivými onemocněními je hladina 1,25-D v oku zvýšená z několika důvodů. Všechny jsou však spojeny s vitamín D receptory – základním receptorem v těle, který přepisuje široké spektrum genů a enzymů. U zdravých osob vitamín D receptor přepisuje enzym zvaný CYP24. Ten snižuje přebytek 1,25-D a zajišťuje tak normální rozmezí hladiny 1,25-D v těle.

Bohužel u lidí, u kterých se nahromadí L-formy bakterií, není vitamín D receptor (VDR) schopen fungovat správně. Molekulární modelování ukazuje, že některé bakterie jsou schopny tvořit substance, které se zachycují na VDR a blokují jej, čímž snižují jeho aktivitu. 9 Vitamín D získaný ze stravy a přebytku slunečního světla (UV záření je přetvořeno na 25-D) má stejný efekt, to znamená, že jakmile má daný jedinec dostatečné zatížení bakteriemi v oku a jinde v těle, receptor nemůže dále přepisovat CYP24. Hladina 1,25-D v tělě se stane výrazně vyšší, jelikož není přítomen CYP24, aby ji reguloval.

Další enzym, zvaný CYP27B1, za normálního stavu reguluje množství 25-D přetvářeného na 1,25-D. Když je produkováno více CYP27B1, konverze se děje ve větší míře. Navíc cytokiny, uvolňované imunitním systémem v odezvě na L-formy bakterií, aktivují protein zvaný Protein Kináza A (PKA). PKA následně aktivuje CYP27B1, což způsobuje, že je více 25-D přetvářeno na 1,25-D.

1,25-D a sítnice

 

Mnoho pacientů, kteří trpí těmito rozličnými očními záněty, zažívá postižení zraku, která jsou v mnoha případech způsobena vlivem zvýšeného 1,25-D působícího na sítnici. (Sítnice je tenká vrstva buněk, které lemují zadní část oční koule.)

Molekula rhodopsinu

Primární funkcí sítnice je světločivnost. Součástí skupiny receptorů, které první cítí světlo když dopadne do oka, jsou rhodopsiny. Rhodopsiny obvykle vážou další molekuly zvané retinaly. Když je molekula retinalu zachycena na rhodopsin, její tvar se po zasažení fotonem změní. Změna tvaru způsobí náboj zvaný akční potenciál, který je veden skrz sítnici. Když se naakumuluje dostatek akčních potenciálů až do úrovně určité prahové hodnoty, je vyslán smyslový signál přes optický nerv do mozku.

Podle molekulového modelování provedeného T. Marshallem se 1,25-D zachycuje na rhodopsinu a vytlačuje či nahrazuje retinal. Proto přítomnost L-forem bakterií v oku způsobuje zvýšení 1,25-D, následně přebytek 1,25-D může přímo interferovat s procesy vidění. “Je to zvýšená hladina 1,25-D z důvodu intracelulárních bakterií, co je příčinou abnormálních zrakových jevů,” říká Marshall.

Navíc je také vitamín D receptor zapojen do přepisu několika klíčových bílkovin, které tvoří strukturu sítnice.

Dle vědců na McGill University 10 tyto proteiny zahrnují (v AJ):

·         Epidermal retinal dehydrogenase

·         Retinal outer segment membrane protein

·         Retinal pigment epithelium-specific protein

·         Retinal short chain dehydrogenase reductase

·         Retinal outer segment membrane protein 1

·         Retinal degeneration slow protein

·         Arrestin 3, retinal

·         Retinaldehyde binding protein 1

Ovšem jakmile se bakteriální substance a 25-D navážou a sníží aktivitu VDR, ten pak není schopen správně přepisovat zmíněné geny. Následkem může být ztráta zraku nebo zhoršené vidění. “Existuje více bílkovinných genů sítnice, které jsou přepisovány VDR, což je důvodem proč zrak selhává při těchto Th1 onemocněních, když postupují s narůstajícím věkem. To poskytuje další cestu Th1 bakteriím tak, až potlačí správnou funkci očí,” říká Marshall.

Molekula 25-D soutěžící s molekulou retinalu. Jelikož 25-D, 1,25-D, a retinal mají všechny podobné struktury, je snadné vidět , jak 1,25-D může nahradit retinal v oku.

Marshall Protocol může pomoci zlepšit zrak

 

Lidé se zánětlivými očními nemocemi mohou použít Marshall Protocol k eliminování L-forem bakterií, které způsobují zvýšený 1,25-D. Pacienti berou pulzně nízké dávky antibiotik spolu s ARB lékem Benicar, aby aktivovali vrozený imunitní systém. S těmito opatřeními může pacientův imunitní systém postupně odstranit jeho bakteriální zatížení.

Jak pacienti na MP začnou snižovat počet L-form bakterií, ubývá i substancí blokujících VDR a zánětlivá odezva imunitního systému zhoršená vymíráním L-forem bakterií se také zpomalí. Jak VDR získá schopnost přepisovat geny, které formují oční sítnicové proteiny, mohou pacienti zaznamenat zlepšení zraku.

Je dobré si všimnout, že někteří pacienti zaznamenají pokles očního zánětu, jakmile začnou užívat ARB Benicar. Je to proto, že vedle schopnosti stimulovat vrozený imunitní systém má Benicar také výrazné protizánětlivé vlastnosti. Benicar se zachycuje na Angiotensin receptory, blokuje je a snižuje hladinu Nuclear Factor Kappa B, bílkoviny, která stimuluje uvolňování zánětlivých cytokinů, což následně způsobí pokles zánětu. Když výzkumníci na Keio University School of Medicine použili bakteriální endotoxin, aby vytvořili podobné podmínky uveitidě u myší, zjistili, že oční zánět se u zvířat výrazně snížil poté, co jim byl podáván ARB Telmisartan. 11

Je samozřejmé, že jakmile začnou MP užívat pacienti, měli by být připraveni na změny v imunopatologii, zejména na dočasná zvýšení symptomů jako výsledek toho, že se imunitní systém musí vypořádat se zvýšním cytokinů, 1,25-D, toxinů a zbytků buněk, které jsou uvolňovány při vymírání L-forem bakterií. To znamená, že pacientům v počátcích léčby MP se zrakové obtíže mohou dočasně zhoršit. Jakmile však dojde ke snížení bakteriálního zatížení a imunopatologie klesá, tyto problémy časem odezní.

Byly zaznamenány četné případy, kdy pacienti na Marshallově protokolu zaznamenali zlepšení zraku a stavu očí.

“Byla jsem kompletně vyléčena ze silné uveitidy už na velmi časných fázích Marshallova protokolu,” říká MP pacient Julia Grier, která také trpěla na zákalky v očích a zvýšený nitrooční tlak. “Ve skutečnosti jsem ještě nezačala plný protokol, když se mé oči začaly dramaticky zlepšovat jen na minocyclinu.”

Další MP pacient Barbara Proal zjistila, že její edém rohovky zcela zmizel po pouhých třech týdnech léčby. Před tím byla nucena nosit tvrdé kontaktní čočky, aby pomohla svému neostrému zraku. Nyní je její zrak čistý a může opět nosit měkké kontaktní čočky. “Když můj doktor viděl, jak rychle se můj otok rohovky vyřešil, byl ohromen. Skoro tomu nemohl uvěřit,” říká Barbara.

68-letý MP pacient se sarkoidózou Freddy Ash uvádí, že od té doby co začal Marshallův Protocol, jeho oční lékař nezaznamenal žádné oční záněty, granulomy, nebo makulární degeneraci v jeho očích. Při nedávné návštěvě lékaře mu bylo řečeno, že šedý zákal v jeho pravém oku se nezhoršil oproti předchozímu roku. Navíc se mu snížil nitrooční tlak. “Můj očař byl velmi potěšen tím, jak Marshall Protokol pomohl mým očím,” říká Freddie.

Před 3 a 1/2 rokem, se MP pacientce Leesa Shanahan objevily otoky očí. Během následujících měsíců se její zrak stal neostrým a její oči bolestivými až téměř ztratila zrak na jedno oko. Pak započala MP. “Od té doby se můj oční zánět zlepšoval a já jsem nezaznamenala jediný výskyt uveitidy v mých očích,” uvádí Leesa. Před MP byla Leesa nucena používat velké množství steroidových očních kapek i s orálními léky, steroidy a methotrexat. Od začátku MP byla schopna vysadit všechny do té doby užívané léky a v současné době neužívá jediný z nich.

Retinopatie je stav, kdy má krev problémy dosáhnout oka. Je běžný u pacientů s diabetem, ovšem MP pacientka Debbie Y, která trpěla diabetem 1 typu posledních 46 let, uvádí, že od začátku léčby MP nemá známky retinopatie. “Můj oční lékař si dokonce vyfotil mé sítnice, tak byly perfektní!” ríká Debbie. Měla také lupénku na obou očních víčkách, která v průběhu MP zcela vymizela.

L-formy bakterie ve sklivci oka u myši s chronickou uveitidou. Foto Emil Wirostko.

“Můj zrak se stává výrazně lepším,” říká MP pacientka Sue Andorn. Posledních 50 let nosila Sue čočky na dalekozrakost. Musela si nechat změnit předpis dioptríí už dvakrát. “Můj oční lékař tomu nemohl uvěřit. Byl tak ohromen, že si ode mne vyžádal písemné povolení, aby mohl být schopen referovat o mém pokroku s MP ostatním pacientům,” říká Sue.

Matka dítěte používající MP k léčbě jeho silných očních zánětů popisuje, že zornice její dcery, která měla dříve neregulérní tvar, už není deformovaná. “Doktorka říká, že by nikdy neočekávala takovouto výraznou změnu,” uvádí matka. Navíc její dcera, která před tím brala vysoké dávky methotrexatu, byla schopna jej zcela vysadit. Také výrazně omezila prednisonové oční kapky, které potřebovala k udržování symptomů pod kontrolou, a i přes to její oční zánět zůstává nižší než byl před MP.

Další MP pacient zjistil, že po zhruba 8 měsících na MP byl schopen přestat používat brýle na čtení, které potřeboval téměř 20 let. “Moje problémy se zrakem začaly, když jsem onemocněl a já jsem vždy přemýšlel, jestli to nějak mohlo souviset,” říká Sam. Navíc uvádí, že po pouhém vynechání vit. D ze stravy mohly jeho manželka a dcera přestat používat brýle. “Moje žena měla brýle na čtení tak jako já, ale má dcera měla předpis na brýle na dálku. Pěkně ohromující věci,” ríká Sam.

“Čtu bez kontaktních čoček,” říká MP pacient Sherry Cook. “Nejsem si jistá jak moc se můj předpis změnil, ale nepamatuji si, že bych toho byla schopna už léta.”

Podobně MP pacient Gary Kays uvádí, že před zhruba 10ti roky začal používat brýle na čtení a krátkozrakost. Po 3 a 1/2 letech na MP jsou vzdálené objekty jasnější, když si sundá brýle. Stále potřebuje korekci na blízko, kde zlepšení nastává pomaleji. Ale je šťastný, že nepotřebuje silnější brýle na čtení každý rok.

Je nutné poznamenat, že ke zlepšení zraku na blízko může dojít z důvodů časné fáze šedého zákalu, který se může začít objevovat už kolem 40tého roku věku. Ovšem jakmile je na MP zánět držen pod kontrolou, je nepravděpodobné, že by se u pacienta vytvořil šedý zákal.

Operace

 

Výše uvedené případy kombinované s daty z molekulového modelování a dalšími výzkumy ohledně bakteriií v oku silně podporují myšlenku, že Marshallův Protokol je schopen snížit oční zánět léčebným způsobem, často eliminujícím nutnost mnoha rozsáhlých očních operací a podávání paliativních léků.

V případech, kdy je oční operace stále nutná, může být Marshall Protokol používán ke snížení zánětu před zákrokem. “Každý přemýšlivý oftalmolog by velmi preferoval, kdyby pacient měl velmi slabý nebo neměl téměř žádný zánět v oku v době operace,” uvádí T. Marshall na svých stránkách.

Bohužel, kortikosteroidní léky prednison a prednisolon, které zpomalují aktivitu imunitního systému, mohou způsobit tvorbu šedého zákalu, což znamená, že by měly být používány co nejméně. Někteří paceniti na MP byly nuceni dočasně použít steroidní oční kapky, aby zvládli dočasná imunopatologická vzplanutí. Zkušenost ukazuje, že obvykle mohli postupem času tyto kapky vysadit.

MP pacienti mohou také používat umělé slzy (nejlépe bez konzervantů), aby zvládli imunopatologii v oku, která dočasně způsobuje návrat pocitů sucha. Ale měli by se vyhýbat kapkám, které mají přísady proti “červenému oku” nebo alergiím, jelikož mohou mít imunosupresivní vlastnosti.

Je také velmi důležité pro MP pacienty pochopit, že to, co se může jevit jako alergická reakce v oku, je ve většině případů reakce na změny v imunopatologii, což znamená, že žádná doplňková léčba není nutná.

Citlivost na světlo

 

Přebytek produkce 1,25-D v oku způsobuje u většiny lidí s očními záněty a dalšími Th1 nemocemi zvýšenou citlivost na světlo. Jak bylo výše uvedeno, zvýšený 1,25-D přispívá k tvorbě zánětů, zejména v mozku. Jak se hladina 1,25-D (který také fuguje jako hormon) zvýší, začne přímo interferovat s řízením dalších hormonů – hormonů štítné žlázy, stresových a sexuálních hormonů – způsobujících nárůst symptomů.

Následně pacienti s očními záněty (a dalšími Th1 onemocněními) musí byt opatrní ohledně denního světla a další expozice na světle. Mnozí lidé zjišťují, že pouhých pár minut denního světla zhoršuje jejich stav očí. Mnohé anekdotické příběhy potvrzují účinky zvýšené a snížené intenzity světla do očí pacientů s Th1 záněty.

Podle webových stránek Marshall Protokolu “pokud nejsou oči adekvátně chráněny,  mohou neurologické symptomy přesahující toleranci snížit reakce imunitního systému a tím snížit rychlost v likvidování bakterií. Expozice očí na světle větší intenzity nezabrání cestě k vyléčení, ale může ji udělat trnitější.”

Pacienti s očními záněty musí být opatrní a chránit se před světlem.

Proto MP pacienti, zejména ti s očními záněty, jsou instruováni, aby nosili speciální brýle vyrobené firmou Noir Medical speciálním způsobem, aby snížily množství světla, které vstupuje do oka. Tyto brýle mají jantarové zabarvení, blokují nejen infračervené záření, ale i modré světlo a tlumí viditelné světlo způsobem, který nejlépe omezuje tvorbu energie.

Každý pacient je vůči intenzitě světla jinak citlivý z důvodů, které ještě nemusí být plně vysvětleny - avšak z velké míry se zvýšená fotocitlivost jeví jako určitá korelace k výši bakteriálního zatížení. Citlivost na světlo se snižuje časem, jak pacienti postupují v léčbe MP, což pravděpodobně znamená, že již podstatně snížíli množství bakterií, a související zánět, který způsobovaly, již nepředstavuje problém.

S těmito prostředky je uzdravení možné a nakonec málo věcí je tak hodnotných jako schopnost vidět jasně. V dnešní době jsou oční problémy a zastřené vidění považovány jako normální součást procesu stárnutí. Ovšem možná díky MP se většina případů poškozeného zraku spojená se záněty a stárnutím bude moci zařadit k problémům minulosti.

REFERENCES

 

1.     Buchanan, T. A., Harper, D. G., & Hoyt, W. F. (1982). Bilateral proptosis, dilatation of conjunctival veins, and papilloedema: a neuro-ophthalmological syndrome caused by arteriovenous malformation of the torcular herophili. The British journal of ophthalmology, 66(3), 186-9. []

2.     Wirostko, E., Johnson, L., & Wirostko, B. (1989). Sarcoidosis associated uveitis. Parasitization of vitreous leucocytes by mollicute-like organisms. Acta ophthalmologica, 67(4), 415-24. []

3.     Wirostko, E., Johnson, L. A., Wirostko, B. M., & Farris, R. L. (1993). Mycoplasma-like organisms and ophthalmic disease. Transactions of the American Ophthalmological Society, 91, 85-94; discussion 95-8. []

4.     Wirostko, E., Johnson, L., & Wirostko, B. (1991). Postinflammatory cataracts in the mouse: induction by human mycoplasma-like organisms. The British journal of ophthalmology, 75(11), 671-4. []

5.     Wirostko, E., Wirostko, W. J., & Wirostko, B. M. (2004). Age-related macular degeneration is an inflammatory disease possibly treatable with minocycline. Acta Ophthalmologica Scandinavica, 82(2), 243-244. []

6.     Iyer, M. N., Wirostko, W. J., Kim, S. H., & Simons, K. B. (2005). Staphylococcus hominis endophthalmitis associated with a capsular hypopyon. American journal of ophthalmology, 139(5), 930-2. []

7.     Kalayoglu, M. V., Bula, D., Arroyo, J., Gragoudas, E. S., D’Amico, D., Miller, J. W., et al. (2005). Identification of Chlamydia pneumoniae within human choroidal neovascular membranes secondary to age-related macular degeneration. Graefe’s archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv für klinische und experimentelle Ophthalmologie, 243(11), 1080-90. []

8.     Study Shows Bacterium Present In Eyes With ‘Wet’ Age-related Macular Degeneration. (2005). ScienceDaily. []

9.     Marshall, T. G. (2007). Bacterial Capnine Blocks Transcription of Human Antimicrobial Peptides. Nature Precedings. []

10.  Wang, T., Tavera-Mendoza, L. E., Laperriere, D., Libby, E., Burton MacLeod, N., Nagai, Y., et al. (2005). Large-Scale in Silico and Microarray-Based Identification of Direct 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Target Genes. Mol Endocrinol, 19(11), 2685-2695. []

11.  Nagai, N., Oike, Y., Noda, K., Urano, T., Kubota, Y., Ozawa, Y., et al. (2005).Suppression of Ocular Inflammation in Endotoxin-Induced Uveitis by Blocking the Angiotensin II Type 1 Receptor. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 46(8), 2925-2931. []

 

06.02.2012 18:50:59
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one