L-formy a "autoimunne" choroby.

Understanding L-form Bacteria

Porozumění L-formám bakterií

 

Author: Amy Proal, článek z www.bacteriality.com

Překlad: Wojta

V roce 2006 americké Centrum pro dohled a prevenci chorob (CDC) vydalo publikaci uvádějící, že "Infekční patogeny se objevují jako výrazní původci, ne pouze jako komplikace chronických onemocnění. Pro možnost využití těchto příležitostí musí lékaři, zdravotníci a kompetentní orgány tvořící pravidla uznat, že velká část chronických chorob má ve skutečnosti infekční původ".

 

Podle CDC jsou infekční agens pravděpodobně zodpovědné za některá další onemocnění rakovinou, imunitně-zprostředkované syndromy, neuro-vývojové poruchy a další chronické stavy v mnohem větší míře, než je doposud chápáno. Ve skutečnosti CDC tvrdí, že potenciál vyhnout se nebo minimalizovat chronická onemocnění prevencí nebo léčbou infekcí je možná ještě stále výrazně nedoceněn [1].

 

Podobně uvažuje Dave Relman, PhD., asistent mikrobiologie a imunologie na Stanford University v Kalifornii, který tvrdí: "Seznam chronických zánětlivých onemocnění s možnými mikrobiologickými etiologiemi je rozsáhlý. Zahrnuje sarkoidózu, různé formy zánětlivých střevních onemocnění, revmatoidní artritidu, systémový lupus erythematosus, Wegenerovu granulomatozu, diabetes mellitus, primární žlučovou cirhózu, tropickou sprue a Kawasakiho nemoc… koncept patogenních mechanismů by měl být viděn ze širokého úhlu"[2].

 

Granuoly Borellie burgdorferi, Kersten 1995

 

Naštěstí skryté patogeny zodpovědné za naprostou většinu chronických onemocnění již byly identifikovány.

 

Téměř každý z nás někdy onemocněl bakteriální infekcí. V některých případech je možné formy bakterií způsobujících naše symptomy zničit antibiotiky působícími na jejich buněčné stěny.

 

Každopádně část životního cyklu mnoha bakterií zahrnuje fázi, kdy se přemění do malých forem, které buněčné stěny postrádají. Toto znamená, že není možné je zničit spoustou běžně používaných antibiotik. Tyto bakterie jsou označovány jako bakterie postrádající buněčnou stěnu (CWD), nebo L-formy bakterií.

 

Vícero studií prokázalo, že když jedno z Beta-laktamových antibiotik (třída ATB, která zahrnuje i penicilin) je aplikováno na běžné formy bakterií v Petriho misce, malé kolonie L-forem bakterií se tvoří na okrajích misky. "Léčba penicilinem ani trochu nezasahuje L-formy (jenž jsou rezistentní vůči PNC), ale ve skutečnosti podporuje růst L-forem", říká výzkumník Joseph Casadesus v článku o L-formách bakterií publikovaném v lékařském časopise BioEssays [3].

 

B. hermsii po vystavení penicilinu, Agbarbour

 

L-formy bakterií jsou pleomorfní, což znamená, že jsou schopny změnit tvar a velikost. Většinu svého života jsou malé (o průměru cca. 0.01 mikronů) a mohou být nalezeny ve shlucích uvnitř buněk imunitního systému.

 

Jelikož jsou menší než viry či mykotické zárodky, nemohou být viděny obyčejným optickým mikroskopem. Jednotlivé malé L-formy bakterií jsou často označovány jako kokoidní tělesa. Kokoidní tělesa se někdy seskupují dohromady a připomínají vzhledem šňůru perel.

 

L-formy bakterií se příležitostně dostanou i mimo buňky. V laboratorních podmínkách mohou růst do dlouhých, tenkých biofilmových vláken, jejichž délka může dosáhnout až 60-70 mikronů. Biofilmová vlákna jsou složena z L-forem bakterií a ochranného proteinového pouzdra. Ze zatím neznámých důvodů mohou L-formy dorůst až do velkých "obřích" těles.

 

T. pallidum uvnitř buňky, Ovcinnikov 1971

 

L-formy bakterií se replikují různými způsoby včetně "budding" (pučení, rašení), vláknitého růstu a dvojčlenného dělení. Některé druhy L-forem jako např. Proteus mohou vytvářet velká seskupení replikující se dělením. V jiných případech, zrna (granule) raší z těla bakterie a umožňují růst malých kolonií L-forem.

 

L-formy bakterií rovněž postrádají flagelu (bičík), dlouhý tenký přívěsek, který umožňuje některým formám bakterií pohybovat se způsobem připomínajícím práskání bičem. Místo toho se sunou ke svým cílů pohybem připomínajícím šnečí pohyb.

 

Skupiny L-forem bakterií jsou často uzavřeny uvnitř trubiček. Stejně tak jsou odděleny od okolního prostředí uvnitř buněk membránou exoskeletonu, který je chrání od pohlcení buňkou.

 

Dlouhé biofilmy L-formových vláken mezi infikovanými buňkami, Andy Wright

 

Výzkumníci prozatím identifikovali přes 50 různých bakteriálních druhů schopných transformace do L-forem a je pravděpodobné, že ještě více druhů bude nalezeno v následujících letech. "Pravděpodobně většina druhů bakterií se může přeměnit do L-forem, pokud jsou léčeny antibiotiky, jež potlačují syntézu jejich buněčné stěny", tvrdí Casadesus.

 

Ačkoliv vědci znali L-formu bakterií již více než století, většina z nich je nenašla ve tkáních a krevních vzorcích, jelikož jejich kultivace je velmi obtížná. Přesto narůstající množství výzkumů začíná ukazovat, že tyto bakterie jsou odpovědné za způsobování velkého množství chronických onemocnění, zahrnujících revmatoidní artritidu, chronický únavový syndrom, Lymskou nemoc, Sarkoidózu a Crohnovu chorobu. [Přidat ref.!]

 

Některé z druhů L-forem bakterií, které mají na svědomí chronická onemocnění, zahrnují Bacillus anthracis, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori, Rickettsia prowazekii a Borrelia burgdorgeri.

 

 

 Makrofág

 

Mechanismy přežití

 

Klasické formy většiny bakteriálních druhů mohou být nalezeny v krevním řečišti. Přesto L-formy bakterií našly způsob, jak úspěšně infikovat a žít uvnitř samotných buněk imunitního systému, jehož úkolem je ničit baktérie. Jakmile se L-formy dostanou dovnitř těchto buněk, nemohou být již detekovány imunitním systémem a jsou schopny přežívat v těle po dlouhá období. L-formy bakterií mohou infikovat mnoho typů buněk, ale upřednostňují infikování bílých krvinek, zvaných makrofágy.

 

 

Životní cyklus Spirochetae gallinerum, Hindle 1912

 

Několik velmi aktuálních studií [add ref] potvrdilo fakt, že bakterie mohou žít uvnitř buněk imunitního systému. V článku publikovaném v Journal of Immunology týmem na University of Michigan Medical School, Gabriel Nunez senior, autor článku, prohlásil: "V naší studii přítomnost bakteriálních mikrobů uvnitř buněk je to, co spouští imunitní odpověď."

 

Podobně tým výzkumníků z Bacterienne Institute ve Francii publikoval článek detailně popisující, jak je bakterie E.coli schopna žít uvnitř buněk imunitního systému. Výzkumníci říkají, že E.coli je "skutečným invazivním patogenem, schopným napadnout střevní epitelové buňky a vnitrobuněčné replikace. Kmeny jsou rovněž schopny přežívat a replikovat se uvnitř makrofágů." [add ref]

 

Infekce L-formami bakterií

 

Lidé jsou vystaveni L-formám bakterií na mnoha místech. Ne všechny druhy způsobují onemocnění.

 

 

Granulom

 

Jelikož nemohou být zabity pasterizací či chlorováním, L-formy bakterií mohou být nalezeny v mléku, jídle a vodě. Mohou být přenášeny ve spermatu, intimním tělesným kontaktem a mohou být předány z matky na dítě během porodu. Protože jsou příliš malé aby byly odfiltrovány při čistících procesech používaných ve farmaceutických výrobních postupech, mohou být také přenosné injekčně v lécích. Rovněž se je povedlo kultivovat ze suché půdy.

 

Jakmile jsou makrofágy a jiné buňky infikovány L-formami bakterií, bakterie cirkulují v krvi a tkáních. V některých případech se seskupují dohromady do shluků zvaných granulomy. V jiných případech se shromažďují v oblastech, jako např. v kloubech.

Po úspěšném průniku L-forem bakterií do buňky, začnou využívat živiny uvnitř buňky ke svému vlastnímu užitku, narušujíce tak jemnou chemickou rovnováhu buňky. Rovněž jsou schopny ovládnout hostitelský genetický materiál, jež jim umožňuje vytvořit proteiny rozšiřující jejich schopnosti přežití.

 

Diagram Nuclear Kappa Factoru B vstupujícího do nuklea

 

L-formy bakterií způsobují záněty a bolestivé symptomy převzetím kontroly nad proteinem zvaným Nuclear Factor Kappa B. Jsou schopny aktivovat proteiny, které zvyšují aktivitu Nuclear Factor Kappa B, který se následně přesune do jádra nebo centra buňky. Jakmile je tam, spustí se soubor genů, které způsobují uvolnění zánětlivých cytokinů, což jsou proteiny vytvářející bolest a/nebo únavu. Tyto cytokiny zahrnují interferon gamma a TNF alfa.

 

Zánětlivá odezva je tudíž vztažena k onemocněním způsobeným L-formami bakterií. "Zánětlivá imunitní odezva – jeden za základních prostředků ochrany lidského těla proti infekcím – definuje vícero tradičních infekčních příčin chronických onemocnění, včetně některých druhů rakoviny", tvrdí Relman. Zánět také rozvíjí mnoho chronických stavů, které jsou stále považovány za (neinfekční) autoimunitní nebo imunitně-zprostředkované(např. systémový lupus erythematosus, revmatoidní artritida, Crohnova choroba). Obě složky imunity (vrozený i adaptivní imunitní systém) hrají klíčovou roli v patogenezi těchto zánětlivých syndromů. Zánět je proto jasným možným spojovatelem mezi infekčním agens a chronickým onemocněním.

 

S tím se shoduje i CDC říkajíc: "Epidemiologické, klinické a patologické jevy mnoha chronických onemocnění jsou konzistentní s mikrobiální příčinou."

 

Detekce L-forem bakterií

 

Poté, co jsou bakterie transformovány do L-forem, nemohou být detekovány většinou standardních laboratorních postupů.

 

Běžné formy bakterií mohou být snadno pěstovány vně lidského těla (in vitro). Bohužel, pro L-formy bakterií je přežití ve vnějším prostředí velmi obtížné. Pro jejich úspěšný růst v laboratorních podmínkách musí být tyto podmínky podobné těm v lidském těle (in vivo). Následkem toho mohou být kultivovány v médiu zvaném krevní agar při velmi přesných teplotách a určitém pH.

 

Teorie, že některé bakterie nejsou schopny růst in vitro, není nová. Vědci vědí již desetiletí, že ani bakterie způsobující Syfilis (Treponema pallidum) nebo Lepru (Mycobacterium leprae) není snadné pěstovat mimo tělo.

 

L-formy bakterií používají několik opatření pro zajištění svého co nejdelšího přežití uvnitř buňky. Jsou schopny infikovat všechny typy bílých krvinek, ale preferují infekci makrofágů, což je typ bílých krvinek s nejdelší dobou života (přibližně 45 dní).

 

Několik studií prokázalo [add ref.], že L-formy bakterií jsou schopny odkládat proces apoptózy (programované buněčné sebevraždy), což jim umožňuje přežívat uvnitř buňky déle než 45 dní.

 

T. pallidum uvnitř fibroblastu, Lauderdale 1972

 

Klasické bakteriální formy mohou být detekovány laboratorním testem zvaným Polymerase Chain Reaction (PCR). PCR identifikuje a zesílí proteiny a DNA bakterie, jež byla zabita. Protože jsou ale L-formy bakterií schopny přežívat uvnitř makrofágů po tak dlouhou dobu, pouze některé z nich umírají a pouze malé množství proteinů bakteriálních L-forem a genetického materiálu se dostane do krevního řečiště v daném čase. Toto množství je tak malé, že metodou PCR jej není možné zachytit.

 

Pokud jsou identifikovány PCR testem byť i jen malé fragmenty L-forem, které byly zabity, zbytky obvykle nejsou z bakteriálních druhů způsobujících pacientům největší komplikace. To z toho důvodu, že ty nejlépe adaptované, perzistentní druhy bakterií jsou ty, které vyvinuly nejefektivnější mechanismy přežití a následně mají nejnižší pravděpodobnost, že zemřou.

 

L-formy taktéž nemohou být detekovány testy protilátek. Protilátky jsou proteiny ve tvaru Y, které je možné nalézt v krvi. Jsou používány imunitním systémem pro identifikaci a neutralizaci cizích objektů, včetně bakterií.

 

Granuoly B. burdorferi, Hayes 1993

 

Protilátky jsou ovšem tvořeny pouze jako odezva na bakterie, které již zemřely. Jelikož L-formy bakterií přežívají velmi dlouho uvnitř buněk, pouze malé množství protilátek je tvořeno jako odezva na jejich přítomnost.

 

 

Obtížné získávaní všobecného přijetí

 

Vědci jako Lida Mattman na Wayne State University prováděli roszáhlé výzkumy s L-formami a objevili nové způsoby kultivace a zobrazování patogenů. Tyto techniky zahrnují množství speciálních zbarvovacích postupů.

 

Britský klinický lékař Andy Wrigth a dánská výzkumnice Marie Kroun použili Dark Field Bradford Mikroskop k zobrazení L-forem v krevním řečišti.

 

 

Andy Wrightův  dark field elektronový mikroskop

 

Přesto mnoho lékařů a vědců stálé váhá, zda L-formy skutečně existují.

 

Mattman a další vědci strávili desetiletí zjišťováním, jak správně pěstovat L-formy. Správná aplikace jejich technik vyžaduje rigorózní dodržování specifických postupů. Mattman prohlásila, že vědci si opakovaně chybně vykládali jeden z kroků požadovaných k růstu bakterií. Poté informovali lékařskou veřejnost, že v jejich vzorcích nebyly objeveny žádné L-formy.

 

Také Gerald Dominque, penzionovaný profesor Tulane University School of Medicine, prohlásil: "Bohužel, v oblasti L-form nebo cell wall-defektivní bakteriologie byly příliš často neoficiální závěry vyvozeny bez podpory dostatečných vědeckých dat. Dle mého názoru mnoho z těchto studií zabránilo pokroku na tomto poli a obzvláště vysvětlení role těchto kryptických organizmů v bakteriálním přežívání a projevech choroby."

 

"Rysy množství důležitých, ale nedostatečně vysvětlených lidských klinických syndromů indikují mikrobiální původ", říka Relman. "U těchto syndromů selhání kultivačně-závislých mikrobiálních detekčních metod odhaluje naší neznalost požadavků mikrobiálního růstu" [2].

 

Je také nedostatek vědeckých podnětů ke studiu L-forem. Jelikož bakterie mohou být zabity jednoduchou antibiotickou léčbou pomocí nízkých dávek, farmaceutické společnosti mají velmi malý zájem na investování peněz do souvisejícího výzkumu. Vědci studující L-formy často disponují pouze velmi malými částkami na grantech, přesto ale musejí pracovat dlouho do úmoru v laboratoři.

 

Jak říká Domingue: "Mezi vědci panuje všeobecná shoda, že L-formy bakterií jsou výjimečně záhadné, zajímavé nástroje pro biologické studie, ale pouze velmi zanedbatelný rozsah výzkumu byl proveden ohledně role těchto organizmů v onemocněních, konkrétně v hostitelsko-patogenních interakcích."

A neutrophil infected with L-form bacteria, picture by Andy Wright

Neutrofil naka žený L-form bakteriemi, Andy Wright

Další problém spočívá ve faktu, že hodně výzkumníků se spoléhá na sadu pravidel zvaných "Kochovy postuláty" při interpretaci výzkumných dat. Tyto postuláty říkají, že pouze jeden patogen může způsobit dané onemocnění. Výzkum ale ukázal, že každé chronické onemocnění je výsledkem infekce vícero druhy L-forem.

 

Toto znamená, že samostatné týmy vědců často detekují různé formy L-forem v pacientech se stejnou chorobou. Např. Borrelia burgdorferi a Rickettsia Helvetova byly nalezeny u pacientů se sarkoidózou. Tyto objevy nedávají příliš velký smysl vědcům, neustále lpícím na Kochových postulátech.

 

Snad až lékařská komunita začne lépe chápat roli L-forem v chronických onemocněních, více a více výzkumníků se bude věnovat pochopení, jak správně kultivovat a chápat tyto formy bakterií.

 

Nejdůležitější je, že teď, když L-formy bakterií mohou být efektivně eliminovány Marshallovým protokolem, příležitost zkrotit chronická onemocnění je průlomová. Podle CDC, chronická onemocnění představují největší zdravotní zátěž rozvinutých ekonomik (>90 milionů lidí ve Spojených Státech) a rychle se rozrůstají v rozvíjejících se ekonomikách.

 

"Kdyby pouhých 5% chronických onemocnění bylo způsobeno infekčními původci, pouze ve Spojených státech by 4,5 milionu lidí z 90 milionů s chronickým onemocněním mohlo profitovat z postupů navržených k prevenci nebo správné léčbě vybraných infekcí. Celosvětový dopad by mohl být mnohem větší," říká zpráva CDC z roku 2006.

 

 

Zdroje a reference:

 

Bisset, K.A., & Bartlett, R. (1978). The isolation and characters of L-forms and reversions of Bacillus licheniformis var. Endoparasiticus (Benedek) associated with the erythrocytes of clinically normal persons. J Med Microbiol, 11(3), 335-349.

 

Domingue GJ, S., & Woody, H. (1997). Bacterial persistence and expression of disease. Clin. Microbiol. Rev., 10(2), 320-344.

 

Butler, H.M., & Blakey, J.L. (1975). A review of bacteria in L-phase and their possible clinical significance. The Medical journal of Australia, 2(12), 463-7.

 

Dienes, L. (1947). Further observations on the repro duction of bacilli from large bodies in Proteus cultures. Proc Soc Exp Biol Med, 66, 97-98.

 

Domingue, Sr , G., & Woody, H. (1997). Bacterial persistence and expression of disease. Clin Microbiol Rev, 10(2), 320-344.

 

Kagan, Y. (1968). Some aspects of investigations of the pathogenic potentialities of L-forms of bacteria. In Microbial Protoplasts, Spheroplasts and L-forms. Baltimore: Williams & Wilkins Co. (pp. 422-443).

 

Klieneberger-Nobel, E. (1951). Filterable forms of bacteria. Bacteriol Rev, 15(2), 77-103.

 

Klieneberger-Nobel, E. (1951). The L-cycle; a process of regeneration in bacteria. Journal of general microbiology, 5(3), 525-30.

 

Klieneberger-Nobel, E. (2005). The natural occurrence of pleuropneumonia-like organism in apparent symbiosis with Strrptobacillus moniliformis and other bacteria. The Journal of Pathology and Bacteriology, 40(1), 93-105.

 

Marshall, T., Fenter, B., & Marshall, F. Antibacterial Therapy Induces Remission in Sarcoidosis. Journal Of Independent Medical Research.

 

Mattman, L.H. (2000). Cell Wall Deficient Forms: Stealth Pathogens. CRC Press.

 

Onwuamaegbu, M., Belcher, R., & Soare, C. Cell Wall-deficient Bacteria as a Cause of Infections: a Review of the Clinical Significance. J Int Med Res, 33(1), 1-20.

 

Pfeiffer, R. (1895). Differential Diagnose der vibrionen de cholera asiatica mit hulfe der immun ieserung. Z Hyg Infekt Kr, 19, 75-77.

 

Pratt, B. (1966). Cell-wall deficiencies in L-forms of Staphylococcus aureus. J Gen Microbiol, 42, 115-122.

 

REFERENCES

1. O’Connor SM, Taylor CE, Hughes JM. (2006). Emerging infectious determinants of chronic diseases. Emerging Infectious Diseases.

 

2. Relman, D. A. (1998). Detection and Identification of Previously Unrecognized Microbial Pathogens. Emerging Infectious Diseases, 4(3).

 

3. Casadesús, J. (2007). Bacterial L-forms require peptidoglycan synthesis for cell division. BioEssays: news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 29(12), 1189-91.

06.02.2012 17:16:13
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one